logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 09 lutego 2010 r.

BOP. 3413-3/10

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów

biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu

komputerowego i kserokopiarek

 

 

            Informuje, że w dniu 08 lutego 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie
o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego
i kserokopiarek

W poszczególnych częściach wybrano oferty następujących wykonawców:

 

część I - numer oferty 2

RODAN Sp. z o.o., ul. Górecka 17  60-201   Poznań

w cenie 15.957,30 zł brutto

 

część II - numer oferty  3

            AUTOMATYKA BIUROWA Sp. z o.o.  Al. Prymasa Tysiąclecia 103  01-424  Warszawa

w cenie 119.003,68 zł brutto

 

część III - numer oferty  8

Biuro Plus Lewandowski s.j., ul. Sprzeczna 27   62-002 Suchy Las

w cenie 18.465,43 zł brutto

 

W każdej części wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

W załączeniu:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-19

            - druk ZP-21

Pobierz: druki

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-02-09 13:03:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-02-09 13:03:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-02-09 13:03:52)