logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 9 stycznia 2012 r.

 

 

BOP.271.96.2011

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Informuję, że w dniu 9 stycznia 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę:

W części I:

Pracownia Projektowa Magdalena Głowacka

Oś. Leśne 2d/24

62-028 Koziegłowy

 

Cena oferty: 6.553,99 zł brutto

W części II:

UrbanEco Monika Skrzypczak  

Ul. Strzeszyńska  63

60-479 Poznań

 

Cena oferty: 4.000,00 zł brutto

 

Wybrano oferty najkorzystniejsze niepodlegające odrzuceniu.

Informuję również, że:

Na podstawie art. 87 ust.2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w ofercie nr 1 firmy: Pracownia Projektowa Magdalena Głowacka poprawiono oczywistą omyłkę rachunkową polegającą na błędnym wyliczeniu kwoty VAT, w związku z tym ostateczna cena oferty wynosi 6.553,99 zł brutto.

Ponadto:

W części I

Wykluczono wykonawców:

Sura System Miłosz Sura

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

UrbanEco Monika Skrzypczak

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

W części II

Wykluczono wykonawców:

Sura System Miłosz Sura

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

W części I

Odrzucono ofertę nr 2:

Sura System Miłosz Sura

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.3 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucono ofertę nr 7:

UrbanEco Monika Skrzypczak

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.3 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

W części II

Odrzucono ofertę nr 2:

Sura System Miłosz Sura

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.3 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

W załączeniu zestawienie złożonych ofert wraz z punktacją oraz cenami brutto.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
14.01.2012 r.

  Zestawienie otwartych ofert wraz z punktacją oraz cenami brutto
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2012-01-09 13:18:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2012-01-09 13:18:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2012-01-09 13:32:21)