logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 07 sierpnia 2014 r.

ZP. 271.38.2014

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 07 sierpnia 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku administracyjnego Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

PROFIL Jolanta Nowak Ul. Lipowa 2, 44-100 Gliwice

Cena brutto - 57 072,00 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  18 ofert.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Wartość brutto w zł.

Liczba uzyskanych punktów

1.

Architektoniczna Pracownia Projektowa Tomasz Drożdżyński

Ul. Konińska 18, 61-041 Poznań

120 540,00

92

2.

Kompleksowa Obsługa Budowlana INŻ-BUD mgr inż. Tadeusz Siwiec

Ul. Piastowska 1A/1, 78-600 Wałcz

69 126,00

98

3.

Biuro Projektów Organizacji i Zaopatrzenia inwestycji TECHPLAN

Żychlin k/Konina, ul. Wrzosowa 14, 62-571 Stare Miasto

95 940,00

94

4.

PPHU GUARD Biuro Inżynieryjno-Architektoniczne

Mariusz Małasiewicz

Ul. Glogera 15, 42-217 Częstochowa

123 000,00

91

5.

PROFIL Jolanta Nowak

Ul. Lipowa 2, 44-100 Gliwice

57 072,00

100

6.

L-Concept Leszek Karasiński

Ul. Rumiankowa 57B/1, 54-512 Wrocław

48 432,48

X

7.

Studio Projektu Budowlanego FILAR Projektowanie Ogólnobudowlane i Branżowe

Ul. Okrzei 14, 64-920 Piła

64 000,00

X

8.

STUDIUM Sp. z o.o.

Ul. Białostocka 24/7, 03-741 Warszawa

Adres do korespondencji:

Ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa

160 207,50

X

9.

Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o.

Ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

215 250,00

90

10.

PPUH VITARO Wojciech Jędrzejczyk

Dziepółć 3, 97-500 Radomsko

 

104 550,00

93

11.

MERITUM GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Oświęcimska 90B, 32-500 Chrzanów

70 110,00

97

12.

DEMIURG Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań

94 299,99

95

13.

Wandachowicz-Kashyna Architekcji Sp.p.

Ul. Rynek 18/2, 62-020 Swarzędz

84 870,00

X

14.

Biuro Projektowo-Konsultingowe BPK w Szczecinie Sp. z o.o.

Ul. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin

453 290,36

89

15.

AC STUDIO Jacek Sołgała, Jarosław Romański

Ul. Opolska 114C, 61-450 Poznań

65 190,00

99

16.

Pracownia Architektoniczna VOWIE STUDIO PLUS

Al. Jana Pawła II 20, 64-500 Szamotuły

81 180,00

X

17.

Konrad Idaszewski, Marcin Lewandowicz

Ul. Kazimierza Wielkiego 14A/2, 61-863 Poznań

120 417,00

x

18.

MCS Infrastruktura Sp. z o.o.

Ul. Promienista 78, 60-289 Poznań

92 250,00

96

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

 

Studio Projektu Budowlanego FILAR Projektowanie Ogólnobudowlane i Branżowe Ul. Okrzei 14, 64-920 Piła - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca uzupełnił dokumenty na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. w niewłaściwej formie, i tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

STUDIUM Sp. z o.o. Ul. Białostocka 24/7, 03-741 Warszawa Adres do korespondencji:

Ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wandachowicz-Kashyna Architekcji Sp.p. Ul. Rynek 18/2, 62-020 Swarzędz - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Pracownia Architektoniczna VOWIE STUDIO PLUS Al. Jana Pawła II 20, 64-500 Szamotuły - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie wykazał braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Konrad Idaszewski, Marcin Lewandowicz Ul. Kazimierza Wielkiego 14A/2, 61-863 Poznań - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono ofertę firmy L-Concept Leszek Karasiński Ul. Rumiankowa 57B/1, 54-512 Wrocław.  Oferta została odrzucona, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie złożył oferty zgodnie z wymaganym formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik do SIWZ.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 13/08/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-08-08 09:47:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-08-08 09:47:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-08-08 09:47:20)