logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 07 sierpnia 2012 r.

ZP. 271.39.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 07 sierpnia 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę odcinka kanalizacji deszczowej z osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych oraz wylotem dennym do Jeziora Lusowskiego w Lusówku.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu Zakładu Budowlano-Montażowego NOWO-INSTAL-BUD s.c. Paweł i Michał Świergiel

Ul. Półwiejska 23, 64-300 Nowy Tomyśl

Cena brutto - 57 000,41zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

W postępowaniu wpłynęło 7 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł.

Liczba uzyskanych punktów

1.

MATT s.c.

Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

98 944,14

(po poprawieniu omyłki)

95

2.

Przedsiębiorstwo HYDRO-GAZ SWARZĘDZ

Henryk Wojkiewicz

Ul. Bednarska 7, 62-020 Swarzędz

79 086,92

(po poprawieniu omyłki)

98

3.

Transport Drogowy Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie Bromber Dariusz

Ul. Dworcowa 40b, 62-045 Pniewy

117 770,63

94

4.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego

Władysław Nogaj

ul. Transportowa 1, 62-020 Swarzędz, Garby

90 000,00

97

5.

MPGK Sp. z o.o.

Ul. Skocka 13, 62-100 Wągrowiec

96 406,96

(po poprawieniu omyłki)

96

6.

Zakład Usługowo-Projektowy KOMBUD Edward Jeliński

Ul. Armii Krajowej 21/46, 64-600 Oborniki

59 027,70

99

7.

Zakład Budowlano-Montażowy NOWO-INSTAL-BUD s.c. Paweł i Michał Świergiel

Ul. Półwiejska 23, 64-300 Nowy Tomyśl

57 000,41

(po poprawieniu omyłki)

100

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 08.08.2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2012-08-08 09:59:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2012-08-08 09:59:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2012-08-08 09:59:34)