logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 8 lipca 2013r.

ZP.271.30.2013

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na budowę oświetlenia drogowego ulic Limbowej i Jaworowej w Sadach - etap I

Informuję, że w dniu 8 lipca 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia drogowego ulic Limbowej i Jaworowej w Sadach - etap I.

W postępowaniu złożono 5 ofert. Poniżej zestawienie złożonych ofert wraz z cenami i przyznaną punktacją.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

brutto

Punktacja

1.

 Zakład Instalatorstwa i Pomiarów Elektrycznych  Jacek Wylęgała

Ul. Chrobrego 22

64-400 Międzychód

 

79 771,60 zł

98

 

2.

INSTAL BUD Michał Prętki

Ul. Wiśniowa 3

64-412 Chrzypsko Wielkie

 

79 560,69 zł

Oferta odrzucona

 

3.

Serwis Drogowy.pl Sp. z o.o.

Ul. Stefańskiego 2

62-002 Suchy Las

 

88 451,23 zł

97

 

4.

Zakład Instalacji i Sieci Elektrycznych; Krzysztof Marek Cichy

Ul. Wiosenna 20

64-500 Szamotuły

78 639,30 zł

99

 

5.

SEM Zakład Elektrotechniczny Sp. j. Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak

Ul. Podgórna 6

62-051 Łęczyca

 

68 880,00 zł

 

100

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy:

 

SEM Zakład Elektrotechniczny Sp. j. Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak

Ul. Podgórna 6

62-051 Łęczyca

Cena brutto: 68 880,00 zł

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu.

Ponadto informuję, że w postępowaniu:

Wykluczono wykonawców:

Instal Bud Michał Prętki

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucono ofertę nr 2

Instal Bud Michał Prętki

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
13.07.2013 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-07-08 16:59:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-07-08 16:59:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2013-07-08 16:59:39)