logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 08 kwietnia 2010 r.

BOP.3412-21/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę drogi i chodnika w Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym

 

 

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 07 kwietnia 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę drogi i chodnika w Parku
700-lecia w Tarnowie Podgórnym.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

Zakład Robót Drogowych

Marek Dachtera

ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B

62-040  Puszczykowo

w cenie 195.033,84 zł brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 13 kwietnia 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-19

            - druk ZP-21

 

Pobierz: druki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-04-08 09:55:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-04-08 09:55:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-04-08 09:55:06)