logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 08 marca 2012 r.

BOP. 271.15.2012

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku Gminy Tarnowo Podgórne

 

 

 

          Informuję, że w dniu 08 marca 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Polski Związek Motorowy TU SA VIG Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa

Cena oferty: 376 661,00 zł brutto, liczba punktów za kryterium: cena - 80 pkt.; za kryterium: zakres ryzyk podlegających ocenie - 20 pkt. Łączna liczba uzyskanych punktów - 100 pkt.

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 08.03.2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-03-09 09:33:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-03-09 09:33:29)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-03-09 09:33:29)