logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 08 luty 2013 r.

ZP. 271.80.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 08 lutego 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ul. Sowiej i Pocztowej (Szumin) w Tarnowie Podgórnym, przebudowę ul. Przemysłowej w Jankowicach, budowę chodnika na ul. Poznańskiej w Jankowicach, przebudowę ul. Tarnowskiej Tarnowo Podgórne-Jankowice-Lusówko realizowaną w ramach zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przemysłowych i mieszkaniowych w Tarnowie Podgórnym, Lusówku i Jankowicach".

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy STRABAG Sp. z o.o. Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, (Adres do korespondencji: Ul. Obornicka 235 B, 60-635 Poznań).

Cena brutto - 8 902 106,62 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

W postępowaniu wpłynęło 8 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

EUROVIA POLSKA S.A.

Bielany Wrocławskie; ul. Szwedzka 5,

55-040 Kobierzyce

10 600 549,76

96

2.

Konsorcjum firm

Lider: GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe

Ul. Strzelecka 18G, 62-045 Pniewy

Konsorcjant: Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo-Mostowych S.A.

Ul. Powstańców Wlkp. 75, 64-500 Szamotuły

10 450 218,31

97

3.

COLAS Polska Sp. z o.o.

Ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

9 490 611,35

98

4.

Konsorcjum firm

Lider: Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski

Borowo Młyn; Ul. Starych Wierzb 17, 62-010 Pobiedziska

Konsorcjant: BUDROMEL Mateusz Cegłowski

Złotkowo; ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las

9 719 559,68

(po poprawieniu omyłek)

x

5.

POL-DRÓG KOŚCIAN Sp. z o.o.

Bonikowo; ul. Dworcowa 29, 64-000 Kościan

9 460 954,36

x

6.

Mostostal Warszawa S.A.

Ul. Konstruktorska 11 A, 02- 673 Warszawa

11 698 417,04

(po poprawieniu omyłek)

95

7.

SKANSKA S.A.

Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

9 280 240,92

99

8.

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Adres do korespondencji:

Ul. Obornicka 235 B, 60-635 Poznań

8 902 106,62

100

 

Zamawiający wykluczył z postępowania Konsorcjum firm Lider: Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski Borowo Młyn; Ul. Starych Wierzb 17 62-010 Pobiedziska, Konsorcjant: BUDROMEL Mateusz Cegłowski Złotkowo; ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca uzupełniając dokumenty na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Z dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów nie wynika, iż załączone do oferty polisy OC są opłacone. 

 

Zamawiający odrzucił z postępowania oferty nw. firm:

  • a) Konsorcjum firm Lider: Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski Borowo Młyn; Ul. Starych Wierzb 17 62-010 Pobiedziska, Konsorcjant: BUDROMEL Mateusz Cegłowski Złotkowo; ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las - oferta uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
  • b) POL-DRÓG KOŚCIAN Sp. z o.o. Bonikowo; ul. Dworcowa 29, 64-000 Kościan - oferta uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 13/02/2013r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-02-08 11:14:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-02-08 11:14:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-02-08 11:14:33)