logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 06 listopada 2013 r.

ZP. 271.71.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 06 listopada 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu na budowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy ARTES Studio Architektury Piotr Czaplicki

Ul. J. Niemcewicza 10/4, 60-573 Poznań

Cena brutto - 29 766,00zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  11 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

Liczba uzyskanych punktów

1.

PPUH VITARO Wojciech Jędrzejczyk

Dziepółć 3, 97-500 Radomsko

67 650,00

95

2.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inwestycyjne NAOS inż. Bogusław Drożdż

Ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Połczyn-Zdrój

56 580,00

x

3.

Demiurg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań

101 462,70

94

4.

Wandachowicz - Kashyna Architekci Spółka Partnerska

Ul. Rynek 18/2, 62-020 Swarzędz

38 130,00

99

5.

Autorskie Studio Architektury ASA Sp. z o.o.

Ul. Racławicka 51/3, 53-149 Wrocław

73 185,00

x

6.

Biuro Projektowe MISIÓRNY ARCHITEKCI mgr inż. Arch. Paweł Misiórny

Ul. Dąbrowskiego 8, VIIIp., 64-920 Piła

48 954,00

98

7.

PERSPEKTYWA Pracownia Projektowa Sp. z o.o.

Ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków

55 350,00

97

8.

PL.architekci Sp. z o.o.

Ul. Długosza 13/12, 60-559 Poznań

43 665,00

x

9.

ARTES studio Architektury Piotr Czaplicki

Ul. J. Niemcewicza 10/4, 60-573 Poznań

29 766,00

100

10.

APA ARCHES Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Skarbka 14/1, 60-348 Poznań

66 912,00

x

11.

Pracownia Architektoniczna VOWIE STUDIO PLUS

Al. Jana Pawła II 20, 64-500 Szamotuły

63 591,00

96

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. wykonawców i odrzucono ich oferty:

a)      Autorskie Studio Architektury ASA Sp. z o.o. Ul. Racławicka 51/3, 53-149 Wrocław - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie złożył wyjaśnień na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp., a tym samym nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

b)     PL.architekci Sp. z o.o. Ul. Długosza 13/12, 60-559 Poznań - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie złożył wyjaśnień na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp., a tym samym nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

c)      APA ARCHES Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Skarbka 14/1, 60-348 Poznań - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., a tym samym nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający odrzucił ofertę Przedsiębiorstwa Budowlano-Inwestycyjnego NAOS inż. Bogusław Drożdż Ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Połczyn-Zdrój na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp. w związku z art. 73 § 1 ustawy - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. z zm.). Wykonawca nie złożył podpisu na formularzu oferty, nie zachował formy pisemnej wymaganej pod rygorem nieważności dla oświadczenia woli wykonawcy mającego stanowić ofertę.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 12/11/2013r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-11-07 09:28:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-11-07 09:28:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-11-07 09:28:42)