logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 06 listopada 2013 r.

ZP. 271.72.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 06 listopada 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na adaptację poddasza w muzeum w Lusowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu na część 2:

MK INSTAL-BUD PHU Mirosław Kania

Ul. Rzemieślnicza 14, 64-520 Obrzycko

Cena brutto - 52 998,28 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt. W postępowaniu złożono  1 ofertę na część 2.

 

Zamawiający unieważnił postępowanie na część 1, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne na część 2 może zostać zawarta po dniu 07/11/2013r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-11-07 08:36:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-11-07 08:36:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-11-07 08:36:38)