logo
logo bip

 

Tarnowo Podgórne, dnia 7 października 2011 r.

 

 

BOP. 271.67.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę pasa drogowego ul. Sadowej (odcinek od ul. Leśnej do ul. Wiosny Ludów) w Przeźmierowie

 

 

            Informuję, że w dniu 7 października 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę pasa drogowego ul. Sadowej (odcinek od ul. Leśnej do ul. Wiosny Ludów) w Przeźmierowie. Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

DROBUD Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 25  60-462   Poznań

Cena oferty: 453 631,10 zł brutto

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty:

  • 1. MATT s.c. ul. Poznańska 62a 62-080 Tarnowo Podgórne

Cena oferty: 557 332,97 zł brutto, liczba punktów - 98

 

  • 2. DROBUD Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 25 60-462 Poznań

Cena oferty: 453 631,10 zł brutto, liczba punktów - 100

 

  • 3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR-BRUK Sp. z o.o. os. Winiary 22/3 60-665 Poznań

Cena oferty: 471 803,95 zł brutto, liczba punktów - 99

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
07.10.2011 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2011-10-07 11:38:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2011-10-07 11:38:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2011-10-07 11:38:15)