logo
logo bip
 

      Tarnowo Podgórne, dnia 07 września 2010 r.                                                                                     BOP.3412-65/10

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
                    w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Kasztanowej
                    w Przeźmierowie.

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 06 września 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Kasztanowej
w Przeźmierowie.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

BUDROMEL Mateusz Cegłowski

Złotkowo, ul. Srebrna 2

62-002   Suchy Las

w cenie 713.717,84 zł brutto

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

Informuję również, że w ofertach:

nr 2 firmy PID STAWOJ Sp. z o. o.  poprawiono oczywistą omyłkę rachunkowa w pozycji 1.2/10 kosztorysu branży kanalizacyjnej, w związku z tym ostateczna wartość oferty wynosi 989,846,96 zł brutto,

nr 4 firmy ZRID TAR-DROG s.c. poprawiono oczywistą omyłkę rachunkowa w pozycji 6 kosztorysu branży kanalizacyjnej, w związku z tym ostateczna wartość oferty wynosi 745.075,13 zł brutto,

 

W postępowaniu odrzucono ofertę nr 6 Zakładu Usług Wielobranżowych JACH- GUM, uzasadnienie prawne i faktyczne zawiera druk ZP-19.

 

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 12 września 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-19

            - druk ZP-21

Pobierz: druki

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-09-07 10:25:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-09-07 10:25:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-09-07 10:28:01)