logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 06 sierpnia 2015 r.

ZP. 271.27.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 06 sierpnia 2015 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową mola w Chybach.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

PRO-BUD Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane

Krzysztof Kaźmierczak

Ul. J. Porazińskiej 52/1

60-195 Poznań

Cena brutto: 11 070,00 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i terminu płatności był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Termin płatności

W dniach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

PRO-BUD Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane Krzysztof Kaźmierczak

Ul. J. Porazińskiej 52/1

60-195 Poznań

11 070,00

[98,00]

30

[2,00]

100,00

2.

NBQ SI Sp. z o.o.

Ul. Gdańska 3c

70-660 Szczecin

75 030,00

[14,46]

30

44,46

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 07/08/2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-08-07 08:33:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-08-07 08:33:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-08-07 08:33:52)