logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 07 lipca 2010 r.

BOP.3412-40/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska wraz z zagospodarowaniem terenu przy

Szkole Podstawowej w Lusówku - etap I

 

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 06 lipca 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Lusówku - etap I.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

ELASTIC LINE Sp. z o.o.

ul. Rutkowskiego 21

62-020  Swarzędz

w cenie 480.011,28 zł brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

            Jednocześnie w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 3a ustawy Pzp informuję, że umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 07 lipca 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21

Pobierz: druki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-07-07 09:28:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-07-07 09:28:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-07-07 09:28:47)