logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 6 czerwca 2016 r.

ZP. 271.26.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 6 czerwca 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na nadzór inwestorski nad rozbudową Szkoły Podstawowej w Lusowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

CONY SP. Z O.O.

UL. BONIN 28/20

60-658 POZNAŃ

Cena brutto: 32 120,00zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i terminu płatności był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 17 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Termin płatności

w dniach

[pkt.]

 

Łączna liczba punktów

1.

INWESTPROJEKT Sp. z o.o.

Ul. Glinki 92

85-861 Bydgoszcz

109 470,00

[28,75]

30

[2]

30,75

2.

ABAKUS Prowadzenie i Nadzorowanie Inwestycji

Barbara Kubiak

Ul. Polna 48/4

60-533 Poznań

132 471,00

[23,76]

30

[2]

25,76

3.

Lider Konsorcjum:

Komplet Inwest Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Al. 11-go Listopada 91K

66-400 Gorzów Wlkp.

Partner:

Komplet Inwest Sp. j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska - Nieboj

Ul. Al. 11-go Listopada 91K

66-400 Gorzów Wlkp.

99 630,00

[31,59]

30

[2]

33,59

4.

WECTOR Sp. z o.o.

Ul. Radzymińska 183

03-576 Warszawa

116 596,82

[27,00]

30

[2]

29,00

5.

„PRO-BUD"

Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane

Krzysztof Kaźmierczak

Ul. J. Porazińskiej 52/1

60-195 Poznań

57 195,00

[55,04]

30

[2]

57,04

6.

SMARTINVEST OBSŁUGA INWESTYCJI

UL. Ułańska 1a

64-115 Święciechowa

74 916,84

[X]

30

[x]

x

7.

Biuro Inżynieryjno-Inwestycyjne

„OWAN" inż. Andrzej Owsianka

Stary Dwór 9

56-120 Brzeg Dolny

44 000,00

[x]

30

[x]

x

8.

FORMAPROJEKT

Marek Bielec

Ul. Zbożowa 6

62-080 Tarnowo Podgórne

36 654,00

[x]

60

[x]

x

9.

Jan Grzempa

Ul. A. Kaźmierczaka 10

64-000 Kościan

54 612,00

[x]

30

[x]

x

10.

Rejonowy Zarząd Inwestycji

Człuchów Sp. z o.o.

Ul. Średnia 12

77-300 Człuchów

192 469,37

[16,35]

30

[2]

18,35

11.

POWIERNICTWO KORDEK

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA

STANISŁAW KORDEK

Ul. Gdańska 47/31

84-230 Rumia

63 960,00

[49,21]

30

[2]

51,21

12.

Agencja Inwestycyjna TERRA

sp. z o.o. i Wspólnicy spółka komandytowa

ul. Botaniczna 24/3

60-586 Poznań

61 254,00

[51,39]

30

[2]

53,39

13.

MARES

Mariusz Kaźmierczak

Ul. Tomickiego 19/25

61-116 Poznań

287 820,00

[x]

-

[x]

x

14.

Zakład Obsługi Inwestycji

„INBUD" s.c.

Andrzej Cija, Jan Pawlęty

Os. Słowackiego 24

64-980 Trzcianka

56 949,00

[55,27]

30

[2]

57,27

15.

CONY SP. Z O.O.

UL. BONIN 28/20

60-658 POZNAŃ

32 120,00

[98]

30

[2]

100

16.

GW Usługi Inżynierskie

Grzegorz Walkowiak

Ul. Tysiąclecia 8a/5

62-010 Pobiedziska

88 432,08

[x]

21

[x]

x

17.

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY

Paweł Peksa

Lusówko, ul. Wiązowa 30

62-080 Tarnowo Podgórne

118 080,00

[26,66]

30

[2]

28,66

 

Zamawiający informuje, iż z postepowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

 

SMARTINVEST OBSŁUGA INWESTYCJI UL. Ułańska 1a 64-115 Święciechowa - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca uzupełniając dokumenty na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Biuro Inżynieryjno-Inwestycyjne „OWAN" inż. Andrzej Owsianka Stary Dwór 9 56-120 Brzeg Dolny - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta została odrzucona również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zaproponowanej w ofercie.

 

Jan Grzempa Ul. A. Kaźmierczaka 10 64-000 Kościan - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta została odrzucona również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zaproponowanej w ofercie.

GW Usługi Inżynierskie Grzegorz Walkowiak Ul. Tysiąclecia 8a/5 62-010 Pobiedziska - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania również odrzucono oferty nw. firm:

FORMAPROJEKT Marek Bielec Ul. Zbożowa 6 62-080 Tarnowo Podgórne - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zaproponował w ofercie termin płatności 60 dni, natomiast w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający określił maksymalny termin płatności: 30 dni.

 

MARES Mariusz Kaźmierczak Ul. Tomickiego 19/25 61-116 Poznań - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie zaproponował w ofercie terminu płatności, co było wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 13/06/2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-06-07 08:56:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-06-07 08:56:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-06-07 08:56:51)