logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 7 maja 2013r.

ZP.271.23.2013

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na opracowanie projektu mola w Chybach

Informuję, że w dniu 7 maja 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu mola w Chybach.

 W postępowaniu złożono 7 ofert - zestawienie wraz z przyznaną punktacją poniżej:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Punktacja

1.

 Autorska Pracownia Architektoniczna

Hanna i Marek Bieńkowscy

Ul. Palmowa 10

62-081 Chyby

83 640,00 zł

 

Oferta odrzucona

2.

Pracownia Architektoniczna Vowie Studio Plus

Al. Jana Pawła II 20

64-500 Szamotuły

76 875,00 zł

Oferta odrzucona

3.

Aleksander Mirek Zespół Projektowo Inwestycyjny

Kontrapunkt V-Projekt

Ul. Zabłocie 39

30-701 Kraków

218 940,00 zł

 

96

 

4.

REDAN Biuro Projektowo Inżynierskie Sp. z o.o.

Ul. Jagiellońska 69

70-382 Szczecin

95 940,00 zł

 

97

5.

Demiurg Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Płowiecka 11/2

60-277 Poznań

48 954,00 zł

 

98

6.

 

 

OSA Biuro Projektowe Sp. z o.o.

Ul. Wspólna 23/3

61-479 Poznań

40 590,00 zł

 

99

7.

 

 

PRO STUDIO Biuro Projektowe Sp. z o.o.

Ul. Wojskowa 6/D6

60-792 Poznań

 

27 060,00 zł

 

100

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy:

PRO STUDIO Biuro Projektowe Sp. z o.o.

Ul. Wojskowa 6/D6

60-792 Poznań       

Cena brutto: 27 060,00 zł

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu.

Ponadto informuję, że w postępowaniu:

Wykluczono wykonawców:

Autorska Pracownia Architektoniczna Hanna i Marek Bieńkowscy

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienia warunków wynikających z pkt. 8b SIWZ. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie przedstawił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w SIWZ. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pracownia Architektoniczna Vowie Studio Plus

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienia warunków wynikających z pkt. 8b SIWZ. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucono ofertę nr 1

Autorska Pracownia Architektoniczna Hanna i Marek Bieńkowscy

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucono ofertę nr 2

Pracownia Architektoniczna Vowie Studio Plus

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
13.05.2013 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-05-08 13:14:01)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-05-08 13:14:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2013-05-08 13:14:01)