logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 7 maja 2013r.

ZP.271.22.2013

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Informuję, że w dniu 7 maja 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy:

Część I

           Krzysztof Cesar Planowanie Przestrzenne i Drogownictwo

         Ul. Stefana Balickiego 7/1

         60-194 Poznań

         Cena brutto: 5 535,00 zł

   

Część II

         Krzysztof Cesar Planowanie Przestrzenne i Drogownictwo

         Ul. Stefana Balickiego 7/1

         60-194 Poznań

         Cena brutto: 4 305,00 zł

Część III

          Krzysztof Cesar Planowanie Przestrzenne i Drogownictwo

         Ul. Stefana Balickiego 7/1

         60-194 Poznań

         Cena brutto: 4 920,00 zł

Część IV

          Krzysztof Cesar Planowanie Przestrzenne i Drogownictwo

         Ul. Stefana Balickiego 7/1

         60-194 Poznań

         Cena brutto: 6 396,00 zł

 

Wybrano oferty najkorzystniejsze, niepodlegające odrzuceniu.

Zestawienie ofert wraz z cenami brutto i przyznaną punktacją stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że w postępowaniu:

Wykluczono wykonawców:

Jagabudex - Projekt

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienia warunków wynikających z pkt. 8b SIWZ. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucono ofertę nr 11

Jagabudex - Projekt

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
13.05.2013 r.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Część I

Cena brutto

(punktacja)

Część II

Cena brutto

(punktacja)

Część III

Cena brutto

(punktacja)

Część IV

Cena brutto

(punktacja)

1.

Pracownia Projektowa UrbaMap

Ul. J.Korczaka 3a/5

59-850 Świeradów -Zdrój

17 000,00 zł

(94)

13 000,00 zł

(93)

14 000,00 zł

(93)

21 000,00 zł

(94)

2.

Planowanie Przestrzenne i Drogownictwo Krzysztof Cesar

Ul. Stefana Balickiego 7/1

60-194 Poznań

5 535,00 zł

(100)

4 305,00 zł

(100)

4 920,00 zł

(100)

6 396,00 zł

(100)

3.

REGIOPLAN Sp. z o.o.

Al. Kasztanowa 18-20/34

53-125 Wrocław

23 616,00 zł

(91)

17 097,00 zł

(91)

17 835,00 zł

(91)

36 285,00 zł

(90)

4.

M&R Biuro Projektów Mieloch

Ul. Macieja Rataja 106A

61-695 Poznań

12 298,77 zł

(96)

 6 027,00 zł

(99)

7 257,00 zł

(97)

16 359,00 zł

(96)

5.

 

 

Pracownia Projektowa Magdalena Głowacka

Os. Leśne 2d/24

62-028 Koziegłowy

11 350,00 zł

(97)

6 335,00 zł

(97)

5 150,00 zł

(99)

9 749,00 zł

(98)

6.

 

 

Pracownia Architektoniczna P+M Katarzyna Nielepiec

Ul. Wita Stwosza 50/8

80-308 Gdańsk

22 755,00 zł

(92)

16 974,00 zł

(92)

17 466,00 zł

(92)

26 199,00 zł

(92)

7.

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami

TOPOZ Maciej Wronka

Ul. Kopernika 17/4

10-512 Olsztyn

27 000,00 zł

(90)

-

-

36 000,00 zł

(91)

8.

 

 

Autorska Pracownia Architektoniczna

Hanna i Marek Bieńkowscy

Ul. Palmowa 10

62-081 Chyby

17 343,00 zł

(93)

10 024,50 zł

(95)

10 209,00 zł

(95)

22 386,00 zł

(93)

9.

 

 

Planowanie Przestrzenne KONTRA

Dorota Fryndt - Hałaburdzin

Plac Kolegiacki 4/8

61-841 Poznań

9 594,00 zł

(98)

7 134,00 zł

(96)

7 134,00 zł

(98)

10 824,00 zł

(97)

10.

Biuro Projektów i Usług Technicznych

AKANT bis Jerzy Domagalski

Ul. Południowa 35

62-081 Przeźmierowo

15 006,00 zł

(95)

11 070,00 zł

(94)

11 070,00 zł

(94)

18 450,00 zł

(95)

11.

JAGABUDEX - PROJEKT

Ul. Marcelińska 61/8

60-354 Poznań

7 380,00 zł

(oferta odrzucona)

5 535,00 zł

(oferta odrzucona)

6 150,00 zł

(oferta odrzucona)

8 610,00 zł

(oferta odrzucona)

12.

Biuro Urbanistyczne PPP Sp. z o.o.

Ul. Grottgera 26/3

80-311 Gdańsk

36 900,00 zł

(89)

29 889,00 zł

(90)

29 889,00 zł

(90)

43 050,00 zł

(89)

13.

Studio Projektów Urbanistycznych i Budowlanych AVANTI

Ul. Antoniego Małeckiego 5/9

60-705 Poznań

8 364,00 zł

(99)

6 150,00 zł

(98)

7 380,00 zł

(96)

8 610,00 zł

(99)

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-05-08 13:08:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-05-08 13:08:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2013-05-08 13:08:40)