logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 7 maja 2012 r.

 

ZP.271.7.2012

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Informuję, że w dniu 7 maja 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę:

Część I

M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o.o.

Ul. M.Rataja 106A

61-695 Poznań

Cena oferty: 17589,00 zł brutto

Część II

Krzysztof Cesar

Planowanie Przestrzenne i Drogownictwo

Ul. Stefana Balickiego 7/1

60-194 Poznań

Cena oferty: 4797,00 zł brutto

Część III

PPP Biuro Urbanistyczne Sp. z o.o.

Ul. Grottgera 26/3

80-311 Gdańsk

Cena oferty: 9102,00 zł brutto

Część IV

URBANECO Monika Skrzypczak

Ul. Gerberowa 32

60-175 Poznań

Cena oferty: 5500,00 zł brutto

 

Wybrano oferty najkorzystniejsze niepodlegające odrzuceniu.

Ponadto informuję, że w postępowaniu

W części I

Wykluczono wykonawców:

LEXURBI Paweł Niemiec

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W części II, III, IV

Wykluczono wykonawców

Biuro Usług Inwestycyjnych FORUM s.c.

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

LEXURBI Paweł Niemiec

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

W części I

Odrzucono ofertę nr 2

LEXURBI Paweł Niemiec

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.3 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W części II, III, IV

Odrzucono ofertę nr 2

LEXURBI Paweł Niemiec

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.3 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucono ofertę nr 6

Biuro Usług Inwestycyjnych FORUM s.c.

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.3 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

W załączeniu zestawienie złożonych ofert wraz z punktacją oraz cenami brutto.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
12.05.2012 r.

pobierz zowno

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2012-05-08 10:46:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2012-05-08 10:46:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2012-05-08 10:46:30)