logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 07 marca 2011 r.

BOP. 271.18.2011

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora

nadzoru nad budową i remontami dróg na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 

 

 

         Informuje, że w dniu 07 kwietnia 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową i remontami dróg na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę:

 

Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk,

ul. Grzybowa ¾ , 62-030  Luboń

Cena oferty: 5.535,00 zł brutto

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty:

  • 1. PUH REMIX, Kicin ul. Poznańska 13, 62-004 Czerwonak

Cena oferty: 13.161,00 zł brutto, liczba punktów 98

 

  • 2. PJM Nadzór i Realizacja Robót Budowlanych Paweł Mróz,

Czołowo os. Międzylesie 47, 62-035 Kórnik

Cena oferty: 11.685,00 zł brutto, liczba punktów 99

 

  • 3. Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk,

ul. Grzybowa ¾ , 62-030  Luboń

Cena oferty: 5.535,00 zł brutto liczba punktów 100

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
08.04.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-04-07 08:42:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-04-07 08:42:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-04-07 08:42:58)