logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 04 marca 2016 r.

ZP. 271.2.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 04 marca 2016r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu Zakładu Drogowego ANTCZAK Mirosław Antczak 60-478   Poznań,  ul. Lutycka 83

Cena oferty: 184 500,00 zł. brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

(Pkt.)

 

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do robót od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego

(pkt.)

Łączna liczba punktów

1.

Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki

Os. Kazimierza Wielkiego 14A/1

62-200 Gniezno

358 545,00

(48,89)

48 godzin

(1,25)

50,14

2.

Zakład Drogowy ANTCZAK Mirosław Antczak

Ul. Lutycka 83, 60-478 Poznań

184 500,00

(95,00)

12 godzin

(5,00)

100

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 07/03/2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-03-07 10:02:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-03-07 10:02:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-03-07 10:02:43)