logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 6 grudnia 2017 r.

WOP.271.46.2017

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

Informuję, że w dniu 6 grudnia 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Hardsoft Telekom Jarosław Kaźmierczak

Ul. Namysłowska 17/19

60-166 Poznań

Wartość brutto części 1: 463 464,00 zł.

Wartość brutto części 2: 167 157,00 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. w ramach wszystkich części. Bilans ceny okresu gwarancji w ramach tych części był najkorzystniejszy.

W postępowaniu złożono 1 ofertę w ramach wszystkich części.

 

część 1

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

 

Okres gwarancji w latach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

Hardsoft Telekom Jarosław Kaźmierczak

Ul. Namysłowska 17/19

60-166 Poznań

463 464,00

[60,00]

Serwery: 5 [10]

Napęd do biblioteki z rozszerzeniem funkcjonalności biblioteki: 3 [10]

Macierz: 5 [20]

 

 

100

 

część 2

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

 

 

Okres gwarancji w latach

Łączna liczba punktów

1.

Hardsoft Telekom Jarosław Kaźmierczak

Ul. Namysłowska 17/19

60-166 Poznań

167 157,00

[60]

Zestawy komputerowe: 4 [20]

Skaner A3: 2 [20]

 

100

 

Umowa o zamówienie publiczne w ramach wszystkich części może zostać zawarta po dniu 06/12/2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-12-06 13:31:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-12-06 13:31:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-12-06 13:31:48)