logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 05 grudnia 2013 r.

ZP. 271.81.2013

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

           

Informuję, że w dniu 05 grudnia 2013 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy: Poczta Polska SA Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Region Sprzedaży Poznań Dział Kluczowych Klientów ul. T. Kościuszki 77, 60-949 Poznań

cena brutto - 248 401,04zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 06.12.2013 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-12-06 08:50:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-12-06 08:50:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-12-06 08:50:44)