logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 6  grudnia 2012r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę fortepianu dla Samorządowej Szkoły Muzycznej

I stopnia w Tarnowie Podgórnym

Informuję, że w dniu 6 grudnia 2012r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fortepianu dla Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnowie Podgórnym.

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Piano Expert

Tomasz Jachowicz

Ul. Rafowa 27

43-300 Bielsko Biała

Cena oferty: 158 000,00 zł brutto

Punktacja: 100 pkt

Wybrano złożoną ofertę jako najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.1 lit.a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
06.12.2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2012-12-06 10:26:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2012-12-06 10:26:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2012-12-06 10:26:40)