logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, 06/12/2012

ZP.271.68.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

(ponowny wybór)

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego  na wykonanie projektów przebudowy dróg na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 

W związku z odstąpieniem od podpisania umowy na część 6 przez Pracownię ELITON Justyna Zbytniewska ul. Poziomkowa 9, 60-185 Skórzewo, Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera ofertę firmy eMWu Karolak ul. Sobieskiego 9, 63-400 Ostrów Wlkp. za cenę brutto: część 6 - 4 428,00zł. jako najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Zamawiający informuje, iż umowa na wykonanie projektów przebudowy dróg na terenie Gminy Tarnowo Podgórne na część 6 może zostać zawarta 06/12/2012.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2012-12-06 09:15:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2012-12-06 09:15:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2012-12-06 09:17:00)