logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 06 listopada 2015 r.

ZP. 271.40.2015

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 06 listopada 2015 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Kościelnej i ul. Jarzębinowej w Przeźmierowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Poznańska 62a

62-080   Tranowo Podgórne

Cena brutto: 1 868 713,59 zł.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

 

BUDROMEL Mateusz Cegłowski

Złotkowo, ul. Srebrna 2

62-002 Suchy Las

 

1 961 239,36

[92,42]

84

[3]

95,42

2.

 

Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o.

Ul. Aleje Jerozolimskie 96

00-807 Warszawa

 

2 199 280,79

Po poprawieniu omyłki rachunkowej

[x]

60

[x]

x

3.

 

INFRAKOM Sp. z o.o.

ul. F. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

 

2 007 637,58

[90,29]

84

[3]

93,29

4.

 

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Poznańska 62a

62-080   Tranowo Podgórne

 

1 868 713,59

[97]

60

[2,14]

99,14

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono firmę Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o. Ul. Aleje Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów, na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3  ustawy Pzp., i tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 12/11/2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-11-06 12:43:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-11-06 12:43:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-11-06 12:43:38)