logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 05 listopada 2014 r.

ZP. 271.67.2014

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

            Informuję, że w dniu 05 listopada 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia parku w Jankowicach.

 

W postępowaniu złożono  1 ofertę.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.

Ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca

Cena brutto - 239 850,00zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 06/11/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-11-06 08:19:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-11-06 08:19:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-11-06 08:19:35)