logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 31 października 2012 r.

ZP. 271.61.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

           

Informuję, że w dniu 31 października 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej wraz z przekierowaniem i przykryciem cieku Przeźmierka w Baranowie wraz z nadzorem autorskim

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy JM SANTECH mgr inż. Julia Wiśniewska Os. Bolesława Śmiałego 26/17, 60-682 Poznań.

Cena brutto - 34 809,00 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

W postępowaniu wpłynęło 7 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł.

Liczba uzyskanych punktów

1.

BKW Sp. z o.o.

Ul. Jelitkowski Dwór 11A/6, 80-365 Gdańsk

36 604,80

x

2.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „T.W. Projekt" Tobiasz Walczak

Ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wlkp.

37 515,00

99

3.

INVESTEKO SA

Ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

82 779,00

x

4.

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej BIPROWOD Sp. z o.o.

Ul. Brochowska 10, 52-019 Wrocław

157 440,00

96

5.

INSTAL-POZNAŃ PROJEKT Sp. z o.o.

Ul. J. Hallera 6-8, 60-104 Poznań

59 040,00

98

6.

JM SANTECH mgr inż. Julia Wiśniewska

Os. Bolesława Śmiałego 26/17, 60-682 Poznań

34 809,00

100

7.

STUDIO ML Maciej Łabno

Os. Przemysława 5b/2

61-064 Poznań

60 270,00

97

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy:

•a)      BKW Sp. z o.o. Ul. Jelitkowski Dwór 11A/6, 80-365 Gdańsk, wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Oferta została uznana za odrzuconą na postawie art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

b) INVESTEKO SA Ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy.

Oferta została uznana za odrzuconą na postawie art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 12.11.2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2012-11-06 08:30:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2012-11-06 08:30:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2012-11-06 08:30:08)