logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 5 września 2017 r.

WOP.271.32.2017

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

Informuję, że w dniu 5 września 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Sadach.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Oferta wspólna:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

PPHU TOM-BUD s.c.

ul. Michalin 25

64-320 Dobieżyn

Wartość brutto - 287 429,97 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

1.

Oferta wspólna:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

PPHU TOM-BUD s.c.

ul. Michalin 25

64-320 Dobieżyn

287 429,97

[60]

60

[40]

 

100

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 06/09/2017 r.                                              

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-09-06 10:33:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-09-06 10:33:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-09-06 10:33:27)