logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 5 września 2017 r.

WOP.271.37.2017

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

Informuję, że w dniu 5 września 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ul. Za Motelem w Sadach -postępowanie powtórzone.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Konsorcjum:

Lider Konsorcjum:

BUDROMEL Sp. z o.o. Spółka komandytowa

ul. Św. Wojciech 10/11

61-749 Poznań

Konsorcjant:

BUDROMEL Mateusz Cegłowski

Złotkowo, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las

Wartość brutto oferty: 1 398 044,86 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

Konsorcjum:

INFRAKOM KOŚCIAN

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowa

ul. Feliksa Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

INFRAKOM Sp. z o.o.

ul. F. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

1 587 383,33

[52,84]

84

[40]

 

 

92,84

2.

Konsorcjum:

Lider Konsorcjum:

BUDROMEL Sp. z o.o. Spółka komandytowa

ul. Św. Wojciech 10/11

61-749 Poznań

Konsorcjant:

BUDROMEL Mateusz Cegłowski

Złotkowo, ul. Srebrna 2

62-002 Suchy Las

1 398 044,86

[60]

84

[40]

 

 

100

3.

Oferta wspólna:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

PPHU TOM-BUD s.c.

ul. Michalin 25

64-320 Dobieżyn

1 429 685,81

[58,67]

84

[40]

 

98,67

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 11/09/2017 r.                                              

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-09-06 11:01:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-09-06 11:01:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-09-06 11:01:53)