logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 06 września 2012 r.

ZP. 271.50.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 06 września 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu Domu Kultury w Przeźmierowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu Pracowni Architektonicznej Vowie Studio Plus Al. Jana Pawła II 20, 64-500 Szamotuły

Cena brutto: 63 960,00 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

W postępowaniu wpłynęły 23 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

Liczba punktów

1.

Laboratorium Projektowe BARPONIA Barbara Poniatowska-Łapkowska Ul. Młota 5/35, 03-490 Warszawa

 

215 250,00 zł

x

2.

F.U.H. ANTA Dariusz Skrzypczyk

Ul. O.M. Kolbe 28/13, 64-920 Piła

 

96 924,00 zł

(po poprawieniu omyłki rachunkowej)

97

3.

ARCHIPSO Sp. z o.o.

Ul. Brechta 3/411, 03-472 Warszawa

 

220 170,00 zł

92

4.

Biuro Projektów Wielobranżowych ROBIPROJEKT Andrzej Kozielski

Ul. Plebańska 4/3, 44-100 Gliwice

 

241 080,00 zł

90

5.

Karpla Konsulting Sp. z o.o.

Ul. Brzozowa 17/16, 31-050 Kraków

 

241 600,00 zł

 

89

6.

An Archi Group s.c. T.Kacprowicz, K.Kacprowicz, R.Zadrożny, K.Odziomek

Ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice

 

169 740,00 zł

94

7.

PROEXBUD WROCŁAW Sp. z o.o.

Ul. Szanieckiego 48A, 51-692 Wrocław

 

146 370,00 zł

X

8.

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego MIASTOPROJEKT - BYDGOSZCZ Sp. z o.o.

Ul. Jagiellońska 12a, 85-067 Bydgoszcz

130 380,00 zł

X

9.

Krzysztof Lehnert Pracowania Projektowa

Ul. Kasprowicza 9/2, 58-300 Wałbrzych

 

60 899,99 zł

(po poprawieniu omyłki rachunkowej)

X

10.

Lider Konsrocjum: DEMIURG Sp. z o.o.; ul. Płowiecka 11/2; 60-277 Poznań

Front Architects Wojciech Krawczyk; Os. B. Śmiałego 9/79; 60-682 Poznań

Wa-art  Biuro Projektowe i obsługi inwestycji Waldemar Kajoch; pl. Lipowy 3/2; 61-478 Poznań

 

169 309,50 zł

95

11.

 

INTEGRA Sp. z o.o.

Ul. Miła 17/1, 60-586 Poznań

 

238 620,00 zł

91

12.

 

SEMARCHITEKCI Sławomir Mućko

Ul. Ks.Barnima III Wielkiego 3/40, 71-437 Szczecin

 

146 370,00 zł

X

13.

 

Architektoniczna Pracownia Projektowa Tomasz Drożdżyński

Ul. Konińska 18, 61-041 Poznań

 

145 140,00 zł

96

14.

 

Paweł Smoczyk Architekt

Ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

 

86 100,00 zł

99

15.

 

Marcin Furtak Pracownia Projektowa F-11

Ul. Olszańska 7A, 31-513 Kraków

 

180 000,00 zł

93

16.

 

Biuro Architektoniczno-Budowlane „Pro-Arch2"  Sp. z o.o.

Ul. Słowackiego 14 a

43-502 Czechowice -Dziedzice

 

184 500,00 zł

X

17.

 

PRO KON Pracownia Projektowo-Budowlana; Jolanta Słowik-Skolińska

Ul. Tarninowa 22

53-009 Wrocław

 

215 250,00 zł

X

18.

 

AC STUDIO J.Sołgała, J.Romański

Ul. Opolska 114c

61-405 Poznań

 

126 690,00 zł

X

19.

 

WALLTON Technologia Akustyczna Bartosz Banaszak

Ul. Batalionów Chłopskich 8

61-695 Poznań

 

80 934,00 zł

X

20.

 

Sound&Space Sp. z o.o.

Ul. Władysława Biegańskiego 61 A

60-682 Poznań

 

97 170,00 zł

X

21.

 

Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska

Ul. Podlaska 13

60-623 Poznań

 

90 000,00 zł

98

22.

 

ARTES  s.c.

Ul. Niemcewicza 10/4

60-573 Poznań

 

84 993,00 zł

X

23.

 

Pracownia Architektoniczna Vowie Studio Plus

Al. Jana Pawła II 20

64-500 Szamotuły

 

63 960,00 zł

100

 

Zamawiający wykluczył z postępowania nw. wykonawców:

  • 1) Laboratorium Projektowe BARPONIA Barbara Poniatowska-Łapkowska Ul. Młota 5/35, 03-490 Warszawa - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Pzp.
  • 2) PROEXBUD WROCŁAW Sp. z o.o. Ul. Szanieckiego 48A, 51-692 Wrocław - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Pzp. nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
  • 3) Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego MIASTOPROJEKT - BYDGOSZCZ Sp. z o.o. Ul. Jagiellońska 12a, 85-067 Bydgoszcz- wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Pzp.

•4)      Krzysztof Lehnert Pracowania Projektowa Ul. Kasprowicza 9/2, 58-300 Wałbrzych - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Pzp. nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca wskazał w wykazie wykonanych usług pracę projektową,  która jest nadal wykonywana, natomiast Zamawiający wymagał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  oraz w wezwaniu wykazu wykonanych prac projektowych, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

  • 5) SEMARCHITEKCI Sławomir Mućko Ul. Ks.Barnima III Wielkiego 3/40, 71-437 Szczecin -wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Pzp.
  • 6) PRO KON Pracownia Projektowo-Budowlana; Jolanta Słowik-Skolińska Ul. Tarninowa 22 53-009 Wrocław - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Pzp.
  • 7) ARTES s.c. Ul. Niemcewicza 10/4, 60-573 Poznań - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Pzp. nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu. Dostarczone oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. nie zawiera pełnej treści, zapisanej i żądanej w SIWZ.

 

W postępowaniu Zamawiający odrzucił oferty nw. wykonawców:

•1)      Laboratorium Projektowe BARPONIA Barbara Poniatowska-Łapkowska Ul. Młota 5/35, 03-490 Warszawa - oferta odrzucona, ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, podstawa prawna: 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

•2)      PROEXBUD WROCŁAW Sp. z o.o. Ul. Szanieckiego 48A, 51-692 Wrocław - oferta odrzucona, ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, podstawa prawna: 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

•3)      Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego MIASTOPROJEKT - BYDGOSZCZ Sp. z o.o. Ul. Jagiellońska 12a, 85-067 Bydgoszcz - oferta odrzucona, ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, podstawa prawna: 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

•4)      Krzysztof Lehnert Pracowania Projektowa Ul. Kasprowicza 9/2, 58-300 Wałbrzych - oferta odrzucona, ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, podstawa prawna: 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

•5)      SEMARCHITEKCI Sławomir Mućko Ul. Ks.Barnima III Wielkiego 3/40, 71-437 Szczecin - oferta odrzucona, ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, podstawa prawna: 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

•6)      Biuro Architektoniczno-Budowlane „Pro-Arch2"  Sp. z o.o. Ul. Słowackiego 14 a, 43-502 Czechowice -Dziedzice - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca w złożonej ofercie nie wycenił poszczególnych etapów zamówienia, tak jak to było wymagane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zmówienia.

•7)      PRO KON Pracownia Projektowo-Budowlana; Jolanta Słowik-Skolińska Ul. Tarninowa 22 53-009 Wrocław - oferta odrzucona, ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, podstawa prawna: 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

•8)      AC STUDIO J.Sołgała, J.Romański Ul. Opolska 114c, 61-405 Poznań - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca w złożonej ofercie nie wycenił z osobna I i II etap zamówienia, tak jak to było wymagane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zmówienia.

•9)      WALLTON Technologia Akustyczna Bartosz Banaszak Ul. Batalionów Chłopskich 8, 61-695 Poznań - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca w złożonej ofercie nie wycenił z osobna I i II etap zamówienia, tak jak to było wymagane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zmówienia.

•10)  Sound&Space Sp. z o.o. Ul. Władysława Biegańskiego 61 A, 60-682 Poznań - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca w złożonej ofercie nie wycenił z osobna I i II etap zamówienia, tak jak to było wymagane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zmówienia.

•11)  ARTES  s.c. Ul. Niemcewicza 10/4, 60-573 Poznań - oferta odrzucona, ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, podstawa prawna: 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 11.09.2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2012-09-06 12:33:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2012-09-06 12:33:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2012-09-06 12:33:51)