logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 06 września 2011 r.

BOP. 271.57.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji

kanalizacji deszczowej w rejonie os. Rubinowego w Baranowie

 

         Informuję, że w dniu 05 września 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację kanalizacji deszczowej
w rejonie Os. Rubinowego w Baranowie.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

MATT s.c.  ul. Poznańska 62a   62-080   Tarnowo Podgórne

        Cena oferty: 731.718,82 zł brutto

 

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert

  • 1. Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe INTER-TECH Sp. z o.o.

ul. Fabianowska 188  62-052  Komorniki

Cena oferty: 991.229,67 zł brutto, liczba punktów 98

  • 2. Zakład Usługowo - Projektowy „KOMBUD" Edward Jeliński

ul. Armii Krajowej 21/46  64-600  Oborniki

Cena oferty: 825.330,00 zł brutto, oferta odrzucona

  • 3. MATT s.c. ul. Poznańska 62a 62-080 Tarnowo Podgórne

Cena oferty: 731.718,82 zł brutto, liczba punktów 100

  • 4. Konsorcjum firm:

Hydroland i Hydroinstal Sp. z o.o.

Dankar Usługi Budowlane, Wod-Kan i C.O. Kosztorysowanie Danuta Pyssa

Garby ul. Transportowa 1  62-020  Swarzędz

Cena oferty: 1.155.000,00 zł brutto, liczba punktów 97

  • 5. Konsorcjum firm:

HYDRAN Andrzej Stelmaszyk  ul. Głogowska 21  61-417  Poznań

Roboty Ziemne ROBMAR Robert Jóźwiak  ul. Powstańców Wlkp. 86  64-500  Szamotuły

Cena oferty: 791.688,82 zł brutto,

Cena oferty po poprawieniu omyłki rachunkowej  866.346,86 zł brutto, liczba punktów 99

 

Poprawiono omyłki rachunkowe w ofercie konsorcjum firm:

HYDRAN Andrzej Stelmaszyk  ul. Głogowska 21  61-417  Poznań

Roboty Ziemne ROBMAR Robert Jóźwiak  ul. Powstańców Wlkp. 86  64-500  Szamotuły

Cena oferty po poprawieniu omyłki rachunkowej  866.346,86 zł

 

Odrzucono ofertę Wykonawcy:

Zakład Usługowo - Projektowy „KOMBUD" Edward Jeliński

ul. Armii Krajowej 21/46  64-600  Oborniki

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca przedstawił kosztorys ofertowy który nie odpowiada załączonym przedmiarom.
W przedstawionym kosztorysie znajdują się dodane pozycje, zmienione jednostki i ilości w stosunku do przedmiaru. Zamawiający nie jest w stanie w ramach poprawienia omyłki na podstawie art. 87 ust.2 pkt. 3 ustawy PZP doprowadzić do poprawności oferty w taki sposób aby była ona zgodna z SIWZ i mogła być porównana z ofertami pozostałych wykonawców

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
12.09.2011 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-09-06 09:20:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-09-06 09:20:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-09-06 09:20:48)