logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 06 czerwca 2018 r.

WOP.271.28.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

               

 

Informuję, że w dniu 06 czerwca 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na umocnienie terenu w Lusówku wraz z budową kanalizacji deszczowej.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Konsorcjum:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k., Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

PPHU TOM-BUD s.c., Ul. Michalin 25 64-320 Dobieżyn

Wartość brutto: 429 988,56 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

BRUKPOL Sp. z o.o.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

674 707,28

[38,24]

84

[40]

78,24

2.

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

PPHU TOM-BUD s.c.

Ul. Michalin 25, 64-320 Dobieżyn

429 988,56

[60]

84

[40]

 

100

 

Zamawiający informuje, iż umowa o realizację zamówienia publicznego może zostać zawarta po 11 czerwca 2018r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-06-06 10:21:07)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-06-06 10:21:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-06-06 10:21:07)