logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 05 czerwca 2012 r.

ZP. 271.11.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

            Informuję, że w dniu 05 czerwca 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację kanalizacji deszczowej w rejonie os. Rubinowego w Baranowie - etap I (cz. III). 

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy MATT s.c. Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Cena brutto: 261 440,98 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

W postępowaniu wpłynęło 9 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł.

Liczba uzyskanych punktów

1.

Transport Drogowy Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie Bromber Dariusz

Ul. Dworcowa 40b, 62-045 Pniewy

318 933,17

96

2.

HYDROland i HYDROinstal Sp. z o.o.

Ul. Transportowa 1, 62-020 Swarzędz, Garby

296 000,02

97

3.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Paweł Czyż

Ul. Czarnieckiego 2, 62-040 Puszczykowo

683 894,46

x

4.

Przedsiebiorstwo Usługowo-Handlowe INTER-TECH Sp. z o.o.

Ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki

286 530,38

98

5.

MPGK Sp. z o.o.

Ul. Skocka 13, 62-100 Wągrowiec

269 245,46

99

6.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne KAJA

Ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392

61-441 Poznań

385 471,08

95

7.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe ANDER-87

Tomasz i Grzegorz Janaszak

Ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo

697 482,05

x

8.

Zakład Budowlano-Montażowy NOWO-INSTAL-BUD s.c. Paweł i Michał Świergiel

Ul. Półwiejska 23, 64-300 Nowy Tomyśl

292 955,03

x

9.

MATT s.c.

Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

261 440,98

100

 

 

Z postępowania wykluczono Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Paweł Czyż Ul. Czarnieckiego 2, 62-040 Puszczykowo - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art.26 ust.3 ustawy. Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty jakich żądał Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.

Ofertę złożoną przez wykonawcę wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą- art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

 

Z postępowania Zamawiający odrzucił również oferty nw. firm:

•1.      Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe ANDER-87 Tomasz i Grzegorz Janaszak Ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. W złożonej ofercie brak kosztorysów dotyczących dróg i zieleni, które były wymagane przez Zamawiającego w SIWZ.

•2.     Zakład Budowlano-Montażowy NOWO-INSTAL-BUD s.c. Paweł i Michał Świergiel Ul. Półwiejska 23, 64-300 Nowy Tomyśl Puszczykowo - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. W złożonej ofercie brak kosztorysów dotyczących dróg i zieleni, które były wymagane przez Zamawiającego w SIWZ.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
11.06.2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-06-06 08:52:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-06-06 08:52:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-06-06 08:52:30)