logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 05 maja 2014 r.

ZP. 271.29.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 05 maja 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Rumianku - postępowanie powtórzone.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Gardenae s.c. Ul. Skryta 15/5, 60-779 Poznań

Cena brutto:  199 082,23 zł

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  3 oferty.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Liczba uzyskanych punktów

1.

 

 

GARTE Sp. z o.o. sp.k.

Ul. Słoneczna 5

62-020 Swarzędz

209 056,69

98

2.

Gardenae s.c.

Ul. Skryta 15/5, 60-779 Poznań

199 082,23

100

3.

AGRO-LAS SERWIS Handel i Usługi Andrzej Piętowski

Ul. Staffa 10, 60-194 Poznań

199 128,02

99

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 06/05/2014r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-05-06 09:14:02)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-05-06 09:14:02)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-05-06 09:14:02)