logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 06 maja 2011 r.

BOP. 271.23.2011

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej

 

 

            Informuje, że w dniu 05 maja 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

 

 • I. A. Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej wraz z przekierowaniem i przykryciem cieku
  Przeźmierka w Baranowie gm. Tarnowo Podgórne.

      B. Projekt wykonania urządzeń osuszających grunt zlokalizowanych na działkach             gminnych nr: 196/2,193/2 (róg ul. Leśna i ul. Dolina) w Przeźmierowie gm. Tarnowo             Podgórne.

 • II. Projekt zastawki na rzece Samie w Jankowicach gm. Tarnowo Podgórne.
 • III. Projekt odwodnienia budynku przedszkola i terenu przyległego z odprowadzeniem wód do rowu Sk-59 w Tarnowie Podgórnym gm. Tarnowo Podgórne.
 • IV. Projekt odprowadzenia wód opadowych z ul. Otowskiej i ul. Sierosławskiej w Lusówku
  z odprowadzeniem do Jez. Lusowskiego gm. Tarnowo Podgórne.
 • V. Aktualizacja i uzupełnienie wymaganych dokumentów dot. odwodnienia dachu i budynku wokół świetlicy wiejskiej w Rumianku gm. Tarnowo Podgórne.

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez:

 

Konsorcjum firm:

Komponer Sp. z o.o. Sp. K. oraz HEKOK Henryk Kwieciński

Ul. Wyszyńskiego 6  73-110   Stargard Szczeciński

Cena oferty: 95.448,00 zł brutto

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

W postępowaniu wpłynęło 1 oferta:

 • 1. Konsorcjum firm:

Komponer Sp. z o.o. Sp. K. oraz HEKOK Henryk Kwieciński

Ul. Wyszyńskiego 6  73-110   Stargard Szczeciński

Cena oferty: 95.448,00 zł brutto

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
06.05.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-05-06 07:56:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-05-06 07:56:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-05-06 07:56:50)