logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 05 maja 2010 r.

BOP.3411-20/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi transportu niepełnosprawnych uczniów

z terenu gminy Tarnowo Podgórne do szkół i przedszkoli w Poznaniu.

 

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 4 maja 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi transportu niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Tarnowo Podgórne do szkół i przedszkoli
w Poznaniu.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

AUTO - SERVICE

Andrzej Politowicz

ul. Glebowa 18A

61-312   Poznań

w cenie 867.000,00 zł brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

            Jednocześnie w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.94 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp informuję, że umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu17 maja 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21

Pobierz: druki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-05-06 07:41:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-05-06 07:41:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-05-06 07:41:28)