logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 5 kwietnia 2018 r.

WOP. 271.19.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

                Informuję, że w dniu 5 kwietnia 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Oddział w Poznaniu

Ul. Szelągowska 29, 61-626 Poznań

Cena brutto - 391 783,26 zł.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów 86 punktów. Bilans ceny i ryzyk dodatkowych podlegających ocenie był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Zakres ryzyk dodatkowych podlegających ocenie

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24

Oddział Sprzedaży Korporacyjnej

Pl. Cyryla Ratajskiego 8, 61-726 Poznań

642 619,40

[36,58]

1. Zamieszki, strajk - tak [7]

2. Akty terrorystyczne - tak [7]

3. Katastrofa budowlana - tak [10]

4. Wody gruntowe - tak [10]

5. Mróz - tak [10]

6. Zwiększenie limitu w ryzyku kradzieży zwykłej do 20 000zł. - nie [x]

7. udział własny w klauzuli sprzętu przenośnego - brak - nie [x]

- do 15% - tak [6]

- od 16% do 24% - x [x]

8. termin zgłaszania szkód kradzieżowych 3 dni robocze od daty powstania - tak [5]

9. suma ubezpieczenia w przypadku pojazdów utrzymana na poziomie wartości fakturowej przez pierwsze 6 m-cy (pojazdy nowe) i minimum 90% wartości fakturowej pojazdu przez kolejne 6 miesięcy - tak [4]

10. klauzula badań technicznych - tak [5]

11. klauzula reprezentantów - tak [8]

12. Klauzula Leeway - tak [6]

13. Klauzula Informacji - tak [5]

14. Klauzula automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia - tak [5]

71,78

2.

CONCORDIA POLSKA

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Oddział Poznań

Ul. S. Małachowskiego 10

61-129 Poznań

451 566,00

[52,06]

1. Zamieszki, strajk - tak [7]

2. Akty terrorystyczne - tak [7]

3. Katastrofa budowlana - tak [10]

4. Wody gruntowe - nie [x]

5. Mróz - nie [x]

6. Zwiększenie limitu w ryzyku kradzieży zwykłej do 20 000zł. - nie [x]

7. udział własny w klauzuli sprzętu przenośnego - brak - tak [8]

- do 15% - nie [x]

- od 16% do 24% - nie [x]

8. termin zgłaszania szkód kradzieżowych 3 dni robocze od daty powstania - tak [5]

9. suma ubezpieczenia w przypadku pojazdów utrzymana na poziomie wartości fakturowej przez pierwsze 6 m-cy (pojazdy nowe) i minimum 90% wartości fakturowej pojazdu przez kolejne 6 miesięcy - tak [4]

10. klauzula badań technicznych - tak [5]

11. klauzula reprezentantów - tak [8]

12. Klauzula Leeway - nie [x]

13. Klauzula Informacji - nie [x]

14. Klauzula automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia - nie [x]

73,66

3.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Ul. Gdańska 132, Łódź

Przedstawiciel w Poznaniu

Ul. Gen. T. Kutrzeby 12a/101

61-719 Poznań

421 195,00

[55,81]

1. Zamieszki, strajk - tak [7]

2. Akty terrorystyczne - nie [x]

3. Katastrofa budowlana - tak [10]

4. Wody gruntowe - tak [10]

5. Mróz - tak [10]

6. Zwiększenie limitu w ryzyku kradzieży zwykłej do 20 000zł. - tak [10]

7. udział własny w klauzuli sprzętu przenośnego - brak - tak [8]

- do 15% - x [x]

- od 16% do 24% - x [x]

8. termin zgłaszania szkód kradzieżowych 3 dni robocze od daty powstania - nie [x]

9. suma ubezpieczenia w przypadku pojazdów utrzymana na poziomie wartości fakturowej przez pierwsze 6 m-cy (pojazdy nowe) i minimum 90% wartości fakturowej pojazdu przez kolejne 6 miesięcy - nie [x]

10. klauzula badań technicznych - tak [5]

11. klauzula reprezentantów - tak [8]

12. Klauzula Leeway - tak [6]

13. Klauzula Informacji - nie [x]

14. Klauzula automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia - nie [x]

 

 

85,41

4.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Oddział w Poznaniu

Ul. Szelągowska 29, 61-626 Poznań

391 783,26

[60]

1. Zamieszki, strajk - tak [7]

2. Akty terrorystyczne - tak [7]

3. Katastrofa budowlana - tak [10]

4. Wody gruntowe - nie [x]

5. Mróz - nie [x]

6. Zwiększenie limitu w ryzyku kradzieży zwykłej do 20 000zł. - nie [x]

7. udział własny w klauzuli sprzętu przenośnego - brak - tak [8]

- do 15% - nie [x]

- od 16% do 24% - nie [x]

8. termin zgłaszania szkód kradzieżowych 3 dni robocze od daty powstania - tak [5]

9. suma ubezpieczenia w przypadku pojazdów utrzymana na poziomie wartości fakturowej przez pierwsze 6 m-cy (pojazdy nowe) i minimum 90% wartości fakturowej pojazdu przez kolejne 6 miesięcy - tak [4]

10. klauzula badań technicznych - tak [5]

11. klauzula reprezentantów - tak [8]

12. Klauzula Leeway - tak [6]

13. Klauzula Informacji - tak [5]

14. Klauzula automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia - nie [x]

86,00

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 11/04/2018 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-04-06 09:35:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-04-06 09:35:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-04-06 09:35:58)