logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 05 marca 2014 r.

ZP. 271.8.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 05 marca 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Przeźmierowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

REMO-BĄCZYK

Baranowo; Ul. Słoneczna 12

62-081 Przeźmierowo

Cena brutto: 236 206,01 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  16 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

Firma Instalacyjno-Budowlana WIELĄDEK

Ul. Słowackiego 4B/6, 64-800 Chodzież

356 957,00

(po poprawieniu omyłki)

X

2.

Zakład Murarski Marek Dobieżyn

Ul. Porzeczkowa 41, 61-306 Poznań

495 101,69

90

3.

MALBUD Zakład Remontowo-Budowlany Eugeniusz Nowak

Ul. Zagłoby 5, 60-177 Poznań

358 116,13

(po poprawieniu omyłki)

95

4.

Zakład Ogólnobudowlany Adam Zając

Ul. Romana Maya 28, 64-500 Szamotuły

319 016,34

(po poprawieniu omyłki)

96

5.

Zakład Budowlano-Produkcyjny DACHBUD

Ul. Słoneczna 36, 62-064 Plewiska

385 678,16

(po poprawieniu omyłki)

93

6.

PPHU PRZE-MAR Marlena Gruszczyńska

Piotrkowice, ul. Jeziorna 104a, 62-400 Słupca

259 087,77

97

7.

PPHU PRZEMBUD Przemysław Gruszczyński

Rozalin 2, 62-400 Słupca

239 060,99

99

8.

Przedsiębiorstwo ALMONT Sp. z o.o.

Ul. Obornicka 51A, 62-002 Suchy Las

426 220,86

91

9.

Zakład Ogólnobudowlany Władysław Hoffman

Ul. Koszykowa 12, 64-300 Nowy Tomyśl

392 068,66

X

10.

Konsorcjum:

Lider: Nover Tomasz Kaczmarek

Ul. Książęca 19, 61-361 Poznań

Partner: MAXBUD Piotr Pawlak

Os. B. Chrobrego 23 lok. 17, 60-681 Poznań

258 207,36

(po poprawieniu omyłki)

98

11.

Kosztorysowanie Sylwia Kiełczewska

Ul. Kalinowa 3, 62-200 Gniezno

326 032,89

(po poprawieniu omyłki)

X

12.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BUD-MIX Tynki, Posadzki Michał Nowaczyk

Ul. Parkowa 4/2, 62-220 Niechanowo

456 262,24

X

13.

PPHU MAREX Zakład Ogólnobudowlany

Ul. Wiśniowa 45, 60-185 Skórzewo k/Poznania

420 412,52

(po poprawieniu omyłki)

92

14.

Zakład Budownictwa Ogólnego Sławomir Białasik

Ul. Lniana 4, 64-100 Leszno

449 464,40

(po poprawieniu omyłki)

X

15.

REMO-BĄCZYK

Ul. Słoneczna 12, 62-081 Baranowo

236 206,01

(po poprawieniu omyłki)

100

16.

JARBUD Zakład Ogólnobudowlany

Ul. Zielona 11, 64-500 Szamotuły

358 785,43

94

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

1.      Firma Instalacyjno-Budowlana WIELĄDEK Ul. Słowackiego 4B/6, 64-800 Chodzież - wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy Pzp. Złożona na wezwanie Zamawiającego informacja o tym, ze wykonawca nie należy do grupy kapitałowej powinna potwierdzać stan faktyczny nie późniejszy niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Z treści uzupełnionego oświadczenia to nie wynika.

Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana została za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.      Kosztorysowanie Sylwia Kiełczewska Ul. Kalinowa 3, 62-200 Gniezno - wykonawca wykluczony z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. i tym samym   nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana została za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

3.      Zakład Budownictwa Ogólnego Sławomir Białasik Ul. Lniana 4, 64-100 Leszno - wykonawca wykluczony z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. i tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana została za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono również oferty nw. firm:

1.      Zakład Ogólnobudowlany Władysław Hoffman Ul. Koszykowa 12, 64-300 Nowy Tomyśl - wykonawca odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca w kosztorysie ofertowym - instalacje gazowe nie wycenił pozycji nr 14 z przedmiaru (gazomierz).

2.      Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BUD-MIX Tynki, Posadzki Michał Nowaczyk Ul. Parkowa 4/2, 62-220 Niechanowo - wykonawca odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca w kosztorysie ofertowym  - budowa wejścia do budynku nie wycenił pozycji nr 39 z przedmiaru.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 11/03/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-03-06 09:47:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-03-06 09:47:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-03-06 09:47:44)