logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 05 luty 2013 r.

ZP. 271.5.2013

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie oświetlenia

dróg, ulic i miejsc publicznych będących w majątku

Gminy Tarnowo Podgórne

 

 

       Informuję, że w dniu 05 lutego 2013 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego utrzymanie oświetlenia dróg, ulic i miejsc publicznych będących w majątku Gminy Tarnowo Podgórne

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

MG Inwestycje Sp. z o.o. ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las

Cena oferty: 59 286,00 zł brutto

 

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

 

1. MG Inwestycje Sp. z o.o. ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las: cena brutto - 59 286,00zł. - 100 pkt.

2. Zakład Elektrotechniczny SEM Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. J.  ul. Podgórna 6   62-051 Łęczyca: cena brutto - 83 609,25zł.  - 99 pkt.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 06 luty 2013r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-02-06 08:42:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-02-06 08:42:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-02-06 08:42:08)