logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 4 grudnia 2018 r.

WOP.271.78.2018

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Informuję, że w dniu 4 grudnia 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Cichej w Tarnowie Podgórnym

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

NDR Sp. z o.o.

Ul. Lazurowa 8

62-069 Dąbrowa

Cena brutto - 404 362,50 zł

 

 

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

 

W postępowaniu złożono 5 ofert.

 

 

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

1.

NDR Sp. z o.o.

Ul. Lazurowa 8

62-069 Dąbrowa

404 362,50

[60,00]

84

[40,00]

100,00

2.

BRUKPOL Sp. z o.o.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

597 939,90

[40,58]

84

[40,00]

80,58

3.

Zakład Budowlano-Drogowy

Robert Jachimowski

Ul. Dukielska 12

60-476 Poznań

425 705,03

[56,99]

84

[40,00]

96,99

4.

Drogbet Wieczorek Sp.j.

Ul. Rolna 8-10, Baranowo

62-081 Przeźmierowo

466 433,96

[52,02]

84

[40,00]

92,02

5.

Firma Usługowo-Handlowa

SOB-BRUK Adam Sobiech

Os. Jagiellońskie 15/10

64-000 Kościan

434 407,96

[55,85]

84

[40,00]

95,85

 

 

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 10/12/2018 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-12-05 09:13:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-12-05 09:13:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-12-05 09:13:08)