logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 04 grudnia 2013 r.

ZP. 271.75.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

            Informuję, że w dniu 04 grudnia 2013 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.500.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

                                                                                                         

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy ING Bank Śląski SA Centrum Bankowości Korporacyjnej w Poznaniu ul. Piekary 7, 61-823 Poznań - cena (wartość odsetek) brutto - 457 474,03zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty.

1.  ING Bank Śląski SA Centrum Bankowości Korporacyjnej w Poznaniu ul. Piekary 7, 61-823 Poznań: cena (wartość odsetek) brutto - 457 474,03 zł. - 100 pkt.

2.  Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Oddział w Poznaniu ul. Składowa 5, 61-888 Poznań: cena (wartość odsetek) brutto - 522 405,83 zł. - 98 pkt.

3.  Bank Polska Kasa Opieki SA Wielkopolskie Centrum Korporacyjne ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań - cena (wartość odsetek) brutto - 495 552,29 zł. - 99 pkt.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 16.12.2013 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-12-05 09:08:23)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-12-05 09:08:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-12-05 09:08:23)