logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 05 listopada 2010 r.

BOP.3412-73/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
                    w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przedszkola w Przeźmierowie

 

 

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 04 listopada 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przedszkola w Przeźmierowie

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

POS-REMAL Sławomir Świtała

Michorzewo, ul. Polna 1

64-316   Kuślin

w cenie 5.799.730,01 zł brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

 

Jako informację o odrzuconych ofertach załączam druk ZP-19

 

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 10 listopada 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-19

            - druk ZP-21

Pobierz: druki

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-11-05 09:28:11)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-11-05 09:28:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-11-05 09:28:11)