logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 5 października 2018 r.

WOP.271.49.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

 

Informuję, że w dniu 5 października 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Democo Poland Sp. z o.o.

Ul. Sowia 6/1

62-080 Tarnowo Podgórne

Cena brutto: 40 940 308,39 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

1.

MIRBUD S.A.

Ul. Unii Europejskiej 18

96-100 Skierniewice

51 312 210,38

[47,87]

84

[40]

 

87,87

2.

PTB NICKEL Sp. z o.o.

Jelonek koło Poznania

Ul. Obornicka 6B

62-002 Suchy Las

59 439 133,64

[41,33]

84

[40]

 

81,33

3.

Democo Poland Sp. z o.o.

Ul. Sowia 6/1

62-080 Tarnowo Podgórne

40 940 308,39

[60]

84

[40]

 

100

   4.

PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp.k.

Rudki 10

62-240 Trzemeszno

46 121 494,39

[x]

84

[x]

 

x

 

Zamawiający informuje, iż postępowania odrzucono ofertę firmy PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp.k. Rudki 10 62-240 Trzemeszno na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie wycenił części kosztorysu. W ofercie Wykonawcy brak części kosztorysu - ETAP I - pozycje:

TABLICA RK, WYŁĄCZNIK AWP, DOPOSAŻENIE ISTN. ROZDZIELNI

 

 

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża

1,000

szt.

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy

2,000

szt

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy

1,000

szt

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy

1,000

szt

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy

1,000

szt

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy

2,000

szt

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy

1,000

szt

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy

1,000

szt

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - 2 otwory mocujące

1,000

szt.

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy

4,000

szt

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 - wyłącznik główny kotłowni AWP

1,000

szt

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy

1,000

szt

Wymiana wkładek topikowych do 25 A

1,000

szt.

WLZ do RK

 

 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

34,000

m

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur

3,000

m

Ręczne wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS-P21, RS28 o śr.do 47 mm w betonie

3,000

m

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach

3,000

m

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gazobetonu o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm

3,000

otw.

Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm

3,000

przepust

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 4 mm2

12,000

szt.żył

OBWÓD STEROWNICZY Z RK DO POM. PORTIERNI

 

 

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 2 otwory mocujące

1,000

szt.

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących

1,000

aparat

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

30,000

m

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur

3,000

m

Ręczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16, RS22 o śr.do 47 mm w betonie

3,000

m

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach

3,000

m

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gazobetonu o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm

3,000

otw.

Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm

3,000

przepust

 

Zamawiający informuje, iż umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 15/10/2018 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-10-05 08:59:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-10-05 08:59:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-10-05 08:59:42)