logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 05 października 2011 r.

BOP. 271.63.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie

izolacji przeciwwilgociowej w budynku przy

ul. Pocztowej 3 w Tarnowie Podgórnym

 

 

 

 

            Informuje, że w dniu 05 października 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku przy ul. Pocztowej 3 w Tarnowie Podgórnym

 

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy.

 

Przedsiębiorstwo Budowlane PANON  ul. Archiwalna 9/48  02-103   Warszawa

Cena oferty: 58.889,18 zł brutto

 

 

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty

  • 1. Zakład Ogólnobudowlany Adam Kubiak ul. Kasztanowa 18 62-081 Przeźmierowo

Cena oferty: 64.074,00 zł brutto, liczba punktów - 99

 

  • 2. Przedsiębiorstwo Budowlane PANON ul. Archiwalna 9/48 02-103 Warszawa

Cena oferty: 58.889,18 zł brutto, liczba punktów - 100

 

  • 3. PPHUT „AGAD" ul. Okrężna 10 64-100 Leszno

Cena oferty: 65.736,44 zł brutto, liczba punktów - 98

 

  • 4. Zakład Ogólnobudowlany Władysław Hoffman ul. Koszykowa 12 64-300 Nowy Tomyśl

        Cena oferty: 118.684,05 zł brutto, liczba punktów - 97

 

W ofercie nr 4 Zakład Ogólnobudowlany Władysław Hoffman poprawiono na podstawie art.87 ust.2 pkt. 1 PZP oczywistą omyłkę pisarską polegającą na braku przeniesienia ceny z kosztorysu ofertowego do formularza oferty.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
05.10.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-10-05 09:14:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-10-05 09:14:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-10-05 09:14:48)