logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 05 października 2011 r.

BOP. 271.62.2011

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę pasa drogowego

ul. Rokietnickiej w Tarnowie Podgórnym - budowę chodnika

 

 

       Informuję, że w dniu 05 października 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę pasa drogowego

ul. Rokietnickiej w Tarnowie Podgórnym - budowę chodnika.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy.

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR-BRUK Sp. z o.o.  os. Winiary 22/3   60-665  Poznań

Cena oferty: 678.327,26 zł brutto

 

W postępowaniu wpłynęło 6 ofert

  • 1. Konsorcjum firm:

Z.U.W. JACH-GUM Stanisław Jachimowski ul. Dukielska 12  60-476  Poznań

Zakład Budowlano - Drogowy Robert Jachimowski ul. Dukielska 12  60-476  Poznań

Cena oferty: 691.114,58 zł brutto, liczba punktów - 99

 

  • 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak ul. Kasztanowa 7 62-004 Czerwonak

Cena oferty: 840.404,72 zł brutto, liczba punktów - 96

 

  • 3. Usługi Ogólnobudowlane Wielobranżowe Piotr Całus, Nowa Boruja 47 640300 Nowy Tomyśl

Cena oferty: 718.450,00 zł brutto, liczba punktów  - 97

 

  • 4. MATT s.c. ul. Poznańska 62a 62-080 Tarnowo Podgórne

Cena oferty: 1.103.344,71 zł brutto, liczba punktów - 95

 

  • 5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR-BRUK Sp. z o.o. os. Winiary 22/3 60-665 Poznań

Cena oferty: 678.330,20 zł brutto, 

Cena oferty po poprawie omyłki rachunkowej 678.327,26 zł brutto, liczba punktów - 100

 

  • 6. DROBUD Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 25 60-462 Poznań

Cena oferty: 708.125,64 zł brutto, liczba punktów - 98

 

W ofercie nr 5 firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR-BRUK Sp. z o.o. poprawiono oczywistą omyłkę rachunkową w pozycji nr 20 kosztorysu ofertowego etapu II.

Jest 742,2  x 11,96 = 8.876,71. Poprawiono na 742 x 11,96 = 8.874,32.

W wyniku poprawienia omyłki cena oferty wynosi 678.327,26 zł brutto

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
05.10.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-10-05 09:38:24)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-10-05 09:38:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-10-05 09:38:24)