logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 05 października 2011 r.

BOP. 271.69.2011

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora

nadzoru nad budową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Lipowej i Topolowej w Sadach

 

 

 

         Informuje, że w dniu 05 października 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Lipowej i Topolowej w Sadach.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

HEN-K Inwestycje, Handel, Marketing  ul. Budowlanych 10/4   62-081   Baranowo

Cena oferty: 2.440,00 zł brutto.

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

 

  • 1. PUH REMIX, Kicin ul. Poznańska 13, 62-004 Czerwonak

Cena oferty: 6.765,00 zł brutto, liczba punktów - 99

 

  • 2. HEN-K Inwestycje, Handel, Marketing ul. Budowlanych 10/4, 62-081 Baranowo

Cena oferty: 2.440,00 zł brutto, liczba punktów - 100

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
05.10.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-10-05 09:54:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-10-05 09:54:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-10-05 09:54:40)