logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 05 października 2011 r.

BOP. 271.65.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji

deszczowej w rejonie ulic Lipowej i Topolowej w Sadach

 

         Informuję, że w dniu 05 października 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowej
w rejonie ulic Lipowej i Topolowej w Sadach.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

Zakład Budowlano - Montażowy „NOWO-INSTAL-BUD"  Paweł i Michał Świergiel s.c.

Ul. Półwiejska 23  64-300  Nowy Tomyśl

Cena oferty: 112.279,94 zł brutto

 

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert:

  • 1. Zakład Robót Inżynieryjno - Drogowych TAR-DROG s.c.

ul. Poznańska 62a  62-080   Tarnowo Podgórne

Cena oferty: 192.152,63 zł brutto, liczba punktów - 98

 

  • 2. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków

Cena oferty: 179.064,22 zł brutto, liczba punktów - 99

 

  • 3. DANKAR Usługi Budowlane Wod.-Kan. I C.O. Kosztorysowanie Danuta Pyssa

Nienawiszcz 23  64-610 Rogoźno

Cena oferty: 168.401,35 zł brutto,

Cena oferty po poprawie omyłki rachunkowej 336.802,70 zł brutto, liczba punktów - 96

 

  • 4. Konsorcjum firm:

Hydroland i Hydroinstal Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Władysław Nogaj

Garby ul. Transportowa 1  62-020  Swarzędz

Cena oferty: 210.000,00 zł brutto, liczba punktów - 97

 

  • 5. Zakład Budowlano - Montażowy „NOWO-INSTAL-BUD" Paweł i Michał Świergiel s.c.

Ul. Półwiejska 23  64-300  Nowy Tomyśl

Cena oferty: 112.279,50 zł brutto,

Cena oferty po poprawie omyłki rachunkowej 112.279, 94 zł brutto, liczba punktów - 100

 

Poprawiono na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP omyłki rachunkowe w ofertach:

Nr 3 - DANKAR Usługi Budowlane Wod.-Kan. I C.O. Kosztorysowanie Danuta Pyssa - cena na formularzu ofertowym nie odpowiadała sumie składowych cen zawartych w tabeli. Prawidłowa wartość po zsumowaniu - 336.802,70 zł brutto.

Nr 5 - Zakład Budowlano - Montażowy „NOWO-INSTAL-BUD"  Paweł i Michał Świergiel s.c. - błąd w wyliczeniu prawidłowej kwoty VAT jest 91.284,50 zł netto + 20.995,00 zł 23% VAT = 112.279,50 zł brutto. Poprawiono na 91.284,50 zł netto + 20.995,44 zł 23% VAT = 112.279,94 zł brutto

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 3 lit.a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
05.10.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-10-05 10:11:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-10-05 10:11:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-10-05 10:11:09)