logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 05 sierpnia 2014 r.

ZP. 271.34.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 05 sierpnia 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę układu komunikacyjnego przy blokach w Swadzimiu - etap I i II.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

Zakład Robót Inżynieryjno Drogowy TAR-DROG s.c.

Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

Cena brutto - 259 395,92  zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

Roboty Ziemne i Melioracyjne Ryszard Dowhan

Ul. Wiśniowa 41, 62-070 Dopiewo

280 513,80

98

2.

REMO-BĄCZYK

Ul. Słoneczna 12, 62-081 Baranowo

295 200,00

x

3.

Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR-DROG s.c.

Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

259 395,92

100

4.

Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań

274 620,99

99

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono firmę REMO-BĄCZYK Ul. Słoneczna 12, 62-081 Baranowo na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. i tym samym nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferta wykonawcy wykluczonego została uznana za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 11/08/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-08-05 14:33:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-08-05 14:33:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-08-05 14:33:52)