logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 05 maja 2011 r.

BOP. 271.22.2011

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na likwidacje azbestu

z terenu Gminy Tarnowo Podgórne

 

 

         Informuje, że w dniu 04 maja 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na likwidację azbestu z terenu Gminy Tarnowo Podgórne

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę:

 

GRAFFITI Zakład Ogólnobudowlany Paweł Lewandowski ul. Szybka 30, 88-200  Radziejów

Cena oferty: 82.620,00 zł brutto

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert

  • 1. Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Abramczyk

ul. Arkuszowa 65/43  01-934  Warszawa

Cena oferty: 110.430,08 zł brutto, liczba punktów - 97

 

  • 2. ECO-POL Sp. z o.o. ul. Dworcowa 9 86-120 Pruszcz

Cena oferty: 102.081,60 zł brutto, liczba punktów - 99

 

  • 3. GRAFFITI Zakład Ogólnobudowlany Paweł Lewandowski ul. Szybka 30, 88-200 Radziejów

Cena oferty: 82.620,00 zł brutto liczba punktów - 100

 

  • 4. Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO" Mikorzyn 19 87-732 Lubanie

Cena oferty: 107.989,20 zł brutto liczba punktów - 98

 

  • 5. „JAN-AZ" Joanna Misiak Bielawy Pogorzelskie 1/1

Cena oferty: 162.990,00 zł brutto liczba punktów - 96

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
05.05.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-05-05 08:52:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-05-05 08:52:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-05-05 08:52:08)