logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 5 marca 2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wraz z obsługą inwestycji pod nazwą budowa obiektu Tarnowskie Termy

Informuję, że w dniu 5 marca 2013 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wraz z obsługą inwestycji pod nazwą budowa obiektu Tarnowskie Termy. Poniżej zestawienie złożonych ofert wraz z punktacją oraz cenami brutto.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

oferty w zł

(Punktacja)

1.

PM Pilarski Miśkiewicz Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 135 lok. 127, 92-318 Łódź

392 370,00

(96)

2.

Lafrentz-Polska Sp. z o.o.

Ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań

298 890,00

(oferta odrzucona)

3.

Bud-Invent Sp. z o.o.

Ul. Odkryta 36A, 03-140 Warszawa

387 450,00

(97)

4.

ECM Group Polska SA

Ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

736 770,00

(oferta odrzucona)

5.

MBJ Corporation Sp. z o.o.

Ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa

298 890,00

(98)

6.

Doradztwo Inwestycyjne Mariusz Kryg

Ul. Niepodległości 47, 64-100 Leszno

284 716,71

(99)

7.

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o.

Ul. Sikorskiego 111/307, 66-400 Gorzów Wlkp.

231 240,00

(100)

8.

Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o.

Ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów

482 160,00

(94)

9.

Komplet Inwest S.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj

Al. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp.

467 400,00

(95)

 

 

 

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę:

                Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o.

Ul. Sikorskiego 111/307

66-400 Gorzów Wlkp.

                Cena oferty: 231 240,00 zł brutto

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

Wykluczono wykonawców:

Lafrentz-Polska Sp. z o.o.

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu - złożenia wykazu osób. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ECM Group Polska S.A.

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu - złożenia wykazu osób. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucono ofertę nr 2

Lafrentz-Polska Sp. z o.o.

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucono ofertę nr 4

ECM Group Polska S.A.

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 11.03.2013 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-03-05 10:41:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-03-05 10:41:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2013-03-05 10:41:58)